FreeMe 70.65

Aktualizacja oprogramowania FreeMe 70.65

 

Aktualizacje przeznaczone są dla urządzeń o konkretnych numerach seryjnych.

Instalacja aktualizacji na urządzeniach o innych numerach seryjnych może powodować uszkodzenie urządzenia.

 

Instrukcja aktualizacji oprogramowania:

 1. Pobierz archiwum Upgrade tool (http://www.lark.com.pl/dopobrania/update/freeme/upgrade_tool.rar) zawierające aplikację Livesuit konieczną do przeprowadzenia aktualizacji i wypakuj je w dowolnej lokalizacji  na dysku komputera.
 2. Pobierz plik zawierający aktualizację systemu Android właściwą dla początku numeru seryjnego Twojego urządzenia: CF1303... lub CF1306...
 3. Otwórz folder „Upgrade tool”, a następnie uruchom aplikację „LiveSuit.exe”.
 4. Kliknij przycisk „SelectImg” i wskaż lokalizację pliku pobranego w pkt. 2
 5. Upewnij się, że akumulator tabletu jest naładowany, a urządzenie wyłączone (rozładowanie tabletu podczas wykonywania dalszych działań może prowadzić do jego uszkodzenia).
 6. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „+”, następnie podłącz tablet do komputera za pomocą kabla micro-USB  i wciśnij siedmiokrotnie włącznik, następnie zwolnij przycisk „+”.
 7. W oknie, które właśnie się pojawiło wybierz opcję aktualizacji z której chcesz skorzystać. Wybierz "Tak", aby zaktualizować oprogramowanie jednocześnie formatując pamięć urządzenia. Wybierz "Nie" dla aktualizacji bez formatowania pamięci.
 8. Komunikat "Update success" oznacza pomyślne zainstalowanie aktualizacji.
 9. Kliknij "OK", a następnie "Exit".
 10. Odłącz kabel USB od urządzenia.
 11. Pierwsze włączenie tabletu po aktualizacji może potrwać dłużej niż zazwyczaj.